Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
We use cookies to understand how you use our site and to improve your experience. To learn more, please review our Cookie Policy. By continuing to use our site, you consent to the use of our cookies and our revised Privacy Policy. Accept


Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona środowiska
 
 
Czym zajmuje się dział bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrona środowiska?
Firma Gates wyróżnia się bezkompromisowym podejściem do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także aktywnie wspiera inicjatywy mające na celu poprawę kondycji swoich pracowników. Nasze działania, produkty i usługi muszą być zgodne z najbardziej surowymii standardami i przepisami BHP i ochrony środowiska. Nieustannie prowadzimy działania zmierzające do zmniejszenia naszego wpływu na środowisko. W firmie Gates zdajemy sobie sprawę, że zrównoważony rozwój wymaga wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań we wszystkich procesach naszej działalności, a także współpracy z całym łańcuchem dostaw oraz lokalną społecznością. W razie potrzeby firma Gates stara się uzyskać zewnętrzne atesty dotyczące swoich systemów BHP i ochrony środowiska, zgodności produktów itp. Grupa ds. BHP i ochrony środowiska pracuje „na linii frontu” naszej działalności.
 
Na czym polega praca w dziale BHPi ochrony środowiska?
Przepisy i programy BHP i ochrony środowiska są nieodłącznymi elementami wszystkich procesów i działań w firmie Gates. Nasze silne zaangażowanie w bezpieczeństwo i eliminowanie prawdopodobieństwa odniesienia obrażeń jest popierane i wzmacniane przez najwyższe kierownictwo firmy Firma aktywnie wdraża najlepsze programy i praktyki BHP, dążąc do ciągłego usprawniania środowiska pracy. Grupa ds. BHP i ochrony środowiska współpracuje z wieloma jednostkami w firmie oraz jej partnerami. Wszystkich pracowników zachęcamy do usprawniania środowiska pracy i tworzenia firmy przyjaznej dla środowiska naturalnego Zrównoważony rozwój jest traktowany jako priorytet dla przyszłości firmy.
 
Jakie cechy charakteru zapewnią pracownikowi sukces w dziale bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska?
Poszukujemy wysoce wykwalifikowanych osób, które są żywo zainteresowane organizacją działań BHP i ochrony środowiska w naszych zespołach. Oprócz niezbędnych umiejętności technicznych oraz wiedzy z zakresu systemów zarządzania BHP i ochrony środowiska , stosownych standardów i przepisów, narzędzi i technik BHP i ochrony środowiska, pracownicy tego działu muszą dysponować umiejętnością słuchania i komunikowania się z różnorodnymi odbiorcami, ułatwiając współpracę między członkami zespołu. Ważnymi cechami są również zainteresowanie sprawami identyfikacji i kontroli zagrożeń, wprowadzaniu zmian w zachowaniu osób i kulturze firmy , a także krzewieniem zrównoważonego rozwoju.
 

 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend