Daihatsu
OE-Gates-belt-interchange
Daihatsu Hijet
Daihatsu Hijet
поликлиновый ремень Micro-V, Ремни ГРМ
Daihatsu Mira
Daihatsu Mira
поликлиновый ремень Micro-V, Ремни ГРМ
Daihatsu Move
Daihatsu Move
поликлиновый ремень Micro-V
Daihatsu Terios Kid
Daihatsu Terios Kid
поликлиновый ремень Micro-V