Daihatsu
OE-Gates-belt-interchange
Daihatsu Hijet
Daihatsu Hijet
paski klinowy Micro-V, paski rozrzadu
Daihatsu Mira
Daihatsu Mira
paski klinowy Micro-V, paski rozrzadu
Daihatsu Move
Daihatsu Move
paski klinowy Micro-V
Daihatsu Terios Kid
Daihatsu Terios Kid
paski klinowy Micro-V