Daihatsu
OE-Gates-belt-interchange
Daihatsu Hijet
Daihatsu Hijet
correa Micro-V, correa de distribución
Daihatsu Mira
Daihatsu Mira
correa Micro-V, correa de distribución
Daihatsu Move
Daihatsu Move
correa Micro-V
Daihatsu Terios Kid
Daihatsu Terios Kid
correa Micro-V