Daihatsu
OE-Gates-belt-interchange
Daihatsu Hijet
Daihatsu Hijet
Micro-V Riemen, Steuerriemen
Daihatsu Mira
Daihatsu Mira
Micro-V Riemen, Steuerriemen
Daihatsu Move
Daihatsu Move
Micro-V Riemen
Daihatsu Terios Kid
Daihatsu Terios Kid
Micro-V Riemen