Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa
English (EU)
Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
We use cookies to understand how you use our site and to improve your experience. To learn more, please review our Cookie Policy. By continuing to use our site, you consent to the use of our cookies and our revised Privacy Policy. Accept

Felsökning av vanliga variator fel
 
Symptom
Felkälla

Dålig acceleration
Remmen utsliten
Kopplingshjulen inte justerade till remmen
Kopplingshjulen slitna eller smutsiga
Kopplingshjulen inte justerad för att passa remmens konstruktion
Remmens sidoväggar ha en glasad yta
Andra växelläget inte komplett.
 

Motorns varvtal för högt under hård acceleration.
Kopplingshjulen inte justerade för att passa remmens konstruktion
Kopplingshjulen smutsiga eller slitna
Remmens sidoväggar ha en glasad yta
 

Onormala vibrationer
Remmen har brännmärken på sidoväggarna
Kopplingshjulen sitter på löst eller är inte korrekt monterade
Utslitna kopplingsdelar
 

Kopplingen tar hårt eller dåligt vid fel motorvarv
Kopplingshjulen inte justerade för att passa remmens konstruktion
Remmen har för liten bredd
Kopplingshjulen slitna eller smutsiga
 

Kopplingen skiftar inte växel korrekt
Primärkopplingsfjädern är inte justerad korrekt
Kopplingshjulen slitna eller smutsiga
 

Remmen havererar eller är utsliten för tidigt
Kopplingshjulen inte i linje med varandra
Fel rem
Kopplingshjulen slitna eller smutsiga
Kopplingshjulen inte justerade för att passa remmens konstruktion
 

 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend