Gates Europewereldwijd
Europa/Afrika

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
We use cookies to understand how you use our site and to improve your experience. To learn more, please review our Cookie Policy. By continuing to use our site, you consent to the use of our cookies and our revised Privacy Policy. Accept

Gebruiksvoorwaarden
 

1. VOORWAARDEN EN MODALITEITEN

Hierna volgen de voorwaarden van de wettelijke overeenkomst tussen de bezoeker van deze website (“Gebruiker” of “u”) enerzijds en de Gates Corporation en haar dochterondernemingen anderzijds die ageren via het business segment van de Gates Corporation (hierna “Gates Corporation“).  De bezoeker van de website wordt geacht de voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en geaccepteerd en zich te houden aan alle toepasbare wetten en regelgevingen, met inbegrip van de controlewetgeving en regels van de V.S. inzake export en wederexport.  Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden gebruik deze site dan niet.  Het materiaal dat ter beschikking gesteld wordt op deze site wordt bij wet beschermd, met inbegrip van maar niet beperkt tot de wetgeving inzake auteursrecht van de Verenigde Staten en internationale verdragen.  Deze site wordt door de Gates Corporation gecontroleerd en beheerd vanuit haar kantoren in Wisconsin, Verenigde Staten.  U heeft toegang tot de site vanuit alle landen ter wereld.  Producten die via de Amerikaanse site te koop worden aangeboden zijn enkel beschikbaar voor klanten en transportbestemmingen in de V.S.  Bezoekers van buiten de VS doen dit op eigen initiatief en zijn zelf verantwoordelijk voor naleving van de plaatselijke wetgeving.

2. TOEPASBARE WETTEN

Iedere claim met betrekking tot deze site, het gebruik ervan en de informatie die hij bevat, wordt behandeld volgens de wetgeving van de staat Wisconsin, Verenigde Staten.  Tegenstrijdigheid in wetprincipes wordt niet in acht genomen.  U stemt hiermee in en onderwerpt zich wat dit betreft aan de exclusieve persoonlijke rechtspraak en plaats van de staats- en federale rechtbanken die gevestigd zijn in Milwaukee County, Wisconsin.

3. HANDELSMERKEN EN AUTEURSRECHTEN

De handelsmerken, dienstmerken en logo’s (hierna de “Handelsmerken”) die gebruikt en getoond worden op deze site zijn zowel geregistreerde als niet-geregistreerde handelsmerken van de Gates Corporation en andere bedrijven.  Niets van deze site mag zomaar gebruikt worden zonder de schriftelijke toestemming van de eigenaar van het handelsmerk die toestaat het handelsmerk dat getoond wordt op deze site te gebruiken.  Handelsmerken van de Gates Corporation mogen op geen enkele manier gebruikt worden zonder eerst de schriftelijke toestemming van de Gates Corporation te vragen.  De Gates Corporation verbiedt het gebruik van haar handelsmerk als een “hot” link naar deze site of eender welke ander site van de Gates Corporation zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming.

4. LINKS NAAR SITES VAN DERDEN

Deze site bevat links naar sites van derden.  De gelinkte sites worden niet beheerd door de Gates Corporation.  De Gates Corporation is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte sites, noch voor de links op de gelinkte sites, de veranderingen of updates aan deze gelinkte sites noch voor informatie geleverd door gelinkte sites.  De Gates Corporation heeft deze links naar sites van derden ter informatie van de gebruiker aangebracht.  De toevoeging van een link houdt niet noodzakelijk in dat de Gates Corporation instemt met de inhoud van de gelinkte site.

5. GEBRUIKSBEPERKINGEN

Het auteursrecht op al het materiaal beschikbaar op deze site is in handen van de Gates Corporation of van de originele ontwerper.  Tenzij anders vermeld op de site mag niets van het materiaal gekopieerd, gereproduceerd, verspreid, heruitgegeven, gedownload, vertoond, gepost of overgenomen worden in eender welke vorm of met behulp van eender welke fysieke drager, waaronder maar niet beperkt tot elektronische en mechanische dragers, fotokopieën, opnames… zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Gates Corporation of de houder van het auteursrecht.  Zonder de schriftelijke toestemming van de Gates Corporation mag niets van deze site nagebootst worden op andere sites.

6. GARANTIEDISCLAIMER

DE GATES CORPORATION DOET AL HET MOGELIJKE OM DE INFORMATIE OP DEZE SITE UP-TO-DATE TE HOUDEN.  HET MATERIAAL OP DEZE SITE IS ECHTER ENKEL BESCHIKBAAR ZONDER ENIGE UITGESPROKEN OF ONUITGESPROKEN GARANTIE ZOALS MAAR NIET BEPERKT TOT DE ONUITGESPROKEN GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOELEIND, NIET-SCHENDING OF GARANTIES TEGEN ANDERE INBREUKEN OP RECHTEN WAAR HIER AFSTAND VAN WORDT GEDAAN.  DE GATES CORPORATION STAAT NIET IN VOOR HET GEBRUIK, DE VALIDITEIT, DE ACCURAATHEID, DE BETROUWBAARHEID OF DE GEBRUIKSRESULTATEN VAN HET MATERIAAL OP DEZE SITE EN DE ANDERE SITES GELINKT AAN DEZE SITE.

De verplichtingen en verantwoordelijkheden van de Gates Corporation inzake haar producten en diensten worden uitsluitend bepaald door de overeenkomsten waaronder ze verkocht of goedgekeurd werden.  De Gates Corporation staat niet in voor de beschikbaarheid van de afzonderlijke genummerde productonderdelen die hier vermeld zijn.  De beschikbaarheid van de producten moet bevestigd worden op het moment van de bestelling.  Productbestellingen hangen af van de acceptatie of verwerping door de Gates Corporation.

7. CODERING/VEILIGHEID VAN DE INFORMATIE BIJ REGISTRATIE OP DE SITE

De registratiezone van deze site biedt standaardveiligheidsmaatregelen zoals vereist door de industrie.  Deze veiligheidsmaatregelen zijn beschikbaar via de browser van de koper.  Andere zones op deze site zijn beschikbaar voor het grote publiek.  Wanneer een gebruiker van de site toch toegang krijgt tot inhoud waarvoor registratie vereist is, dan is het mogelijk dat een verkoopsverantwoordelijke de gebruiker contacteert om hem te vragen zich te registreren zoals vereist.


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend