Gates Europecelosvětově
Evropa/Afrika

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
We use cookies to understand how you use our site and to improve your experience. To learn more, please review our Cookie Policy. By continuing to use our site, you consent to the use of our cookies and our revised Privacy Policy. Accept


Oddělení zajišťování kvality

 
Co je záměrem/cílem/zaměřením oddělení zajišťování kvality?
Ohledně kvality a bezpečnosti našich systémů, služeb a výrobků jsme nekompromisní. Naším cílem je překročit zákazníkova očekávání; naše úsilí o trvalé zlepšování v celé společnosti se zaměřuje na řešení problémů a zajišťování kvality na nejvyšší úrovni. Abychom toho zcela docílili, oddělení zajišťování kvality (QA) stanovuje a zavádí strategie k dosažení obchodních cílů Gates. Díky porozumění našim vrcholným výzvám jsou naše činnosti ohledně zlepšování cílené a účinné. Musíme vždy zajistit, aby se dosahovalo uspokojení zákazníků a trvalého zlepšování.
 
Co je specifické pro práci v rámci oddělení QA?
Oddělení QA je v souladu s mezinárodními a vnitřními normami kvality a plně je v organizaci uplatňuje. Prvotní odpovědností oddělení QA je zavádění, podpora a řízení kvalitativních praktik k zajištění toho, aby výrobky a procesy odpovídaly specifikacím zákazníka a normám. Úlohou našeho oddělení kvality není jen identifikovat problémy a řešit je - členové týmu QA jsou také architekty návrhu kvality Neustále se pokoušejí porozumět skutečným potřebám zákazníků a sledovat nejnovější trendy ke splnění náročných očekávání zákazníků.
 
Jaký je profil pracovníka, který by chtěl být úspěšný na oddělení zajišťování kvality?
Člen týmu QA musí být sebe motivační osoba se značnými technickými a analytickými dovednostmi a schopností porozumět složitým systémům. Vždy uvítáme každého, kdo je schopen přebírat iniciativu, řešit problémy a vypořádat se s výzvami QA.
Protože pracujeme v dynamickém prostředí se souběžně probíhajícími úkoly a rychlým tempem, vhodní uchazeči musí být schopni pracovat s různými křížově fungujícími týmy k vytvoření vysoce kvalitních výrobků. Proto jsou nezbytné výborné znalosti QA metodologií, procesů a nástrojů a naši členové QA týmu získávají hluboké znalosti o požadavcích zákazníků na kvalitu.
 

 
Product Literature Toolbar
  vytisknout soubor
  odeslat príteli e-mailem