Gates Europecelosvětově
Evropa/Afrika

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
We use cookies to understand how you use our site and to improve your experience. To learn more, please review our Cookie Policy. By continuing to use our site, you consent to the use of our cookies and our revised Privacy Policy. Accept


Oddělení nákupu

 
Co je záměrem/cílem/zaměřením oddělení nákupu?
Evropské oddělení nákupu je centralizovaná obchodní jednotka, odpovědná za evropskou koordinaci pořizování výrobků a služeb pro Gates v Evropě. Vizí oddělení nákupu je být celistvým motivovaným týmem v rámci více systémové sítě, pracující pospolu se všemi odděleními k usnadnění nepřerušovaných dodávek zboží a služeb s přidanou hodnotou. Chceme zajistit zdroje a rozvíjet spolehlivé dodavatele, kteří přinášejí hodnotu, nákladově efektivní řešení, kvalitní výrobky a nadstandardní služby, odpovídající našim místním požadavkům s globální strategií.
 
Co je specifické pro práci na oddělení nákupu?
Evropský tým nákupu pracuje v úzké součinnosti s globálními a místnímu týmy nákupu v závodech, aby se zajistilo, že činíme správná rozhodnutí o pořízení, spravujeme základnu dodávek příslušným způsobem, podporujeme vztahy s klíčovými dodavateli a jsme v souladu se specifickými požadavky zákazníků a ISO/TS.
 
Jaký je profil pracovníka, který by chtěl být úspěšný na oddělení nákupu?
Hledáme odborníky pro nákup, kteří dodávají to nejlepší pro řešení snižování celkových nákladů na všech úrovních, přičemž poskytují vynikající službu zákazníkům a zajišťují efektivnost procesů. Jsou zapotřebí značné komunikační a vyjednávací dovednosti, jakož i velký zájem o analýzu dat. Protože je to vysoce mezinárodní role, požadovány jsou znalosti (evropských) jazyků.
 

 
Product Literature Toolbar
  vytisknout soubor
  odeslat príteli e-mailem