Gates Europecelosvětově
Evropa/Afrika

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
We use cookies to understand how you use our site and to improve your experience. To learn more, please review our Cookie Policy. By continuing to use our site, you consent to the use of our cookies and our revised Privacy Policy. Accept


Provoz

 
Co je záměrem/cílem/zaměřením provozních oddělení?
U Gates „Provoz“ zahrnuje oddělení výroby a oddělení údržby.

Oddělení výroby se zaměřuje na dodávání správného množství zákazníkovi v nejvyšší kvalitě, přičemž splňuje všechny požadavky na bezpečnost a životní prostředí. Cílem oddělení je zvyšování efektivnosti výroby a snižování nákladů.

Oddělení údržby má na starosti preventivní a reaktivní údržbu. Hlavními cíli jsou udržování strojů a zařízení v bezporuchovém stavu s dlouhou životností, snižování nákladů na údržbu, předcházení nehodám a snižování rizik, souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci a životním prostředím.
 
Co je specifické pro práci na provozních odděleních?
Oddělení výroby produkuje zboží podle požadavků zákazníků. Je to dynamické prostředí, které vyžaduje dynamické lidi a dobré řešitele problémů. Zaměstnanci mají přímý styk se všemi podpůrnými odděleními a proto možnost vidět „celý obraz“. Nabízíme různé příležitosti k vylepšení technických a měkkých dovedností.

Pracovníci údržby pracují s různorodými vysoce technicky vyspělými průmyslovými automatizovanými systémy a při práci v tomto oboru získávají cenné zkušenosti a technické odbornosti.
 
Jaký je profil pracovníka, který by chtěl být úspěšný v provozu?
Zaměstnanci v oboru výroby musí být ukáznění a mít mimořádně profesionální přístup, protože jsou vzory pro celý výrobní tým. Potřebují mít pozorné oko a zabraňovat všem činnostem bez přidané hodnoty v oblasti výroby. Musí být schopni udržovat tým motivovaný a zaměřovat se na to, jak vylepšovat své dovednosti.

Naši pracovníci údržby mají velký zájem o technická hlediska a mají zkušenosti v takových oblastech, jako jsou automatizované systémy, pohony, čidla, bezpečnostní zařízení, elektřina, elektronika, strojní, pneumatická a hydraulická zařízení atd.
 

 
Product Literature Toolbar
  vytisknout soubor
  odeslat príteli e-mailem