Gates Europecelosvětově
Evropa/Afrika

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
We use cookies to understand how you use our site and to improve your experience. To learn more, please review our Cookie Policy. By continuing to use our site, you consent to the use of our cookies and our revised Privacy Policy. Accept


Personální oddělení

 
Co je záměrem/cílem/zaměřením personálního oddělení ?
Lidský kapitál výrazně ovlivňuje úspěch naší společnosti a naši profesionálové pro lidské zdroje vědí proč a jak. Proto my z personálního oddělení hrajeme tak zásadní úlohu v rámci naší organizace. Uplatňováním správných strategií lidských zdrojů náš tým přispívá k celkovému úspěchu společnosti a pomáhá dosahovat jejích podnikatelských cílů. Hlavní odpovědností je získat, najmout, rozvinout a zachovat kvalifikované a motivované zaměstnance, kteří se mohou ztotožnit s naší vizí a hodnotami. Gates nemůže postavit dobrý tým pracujících profesionálů bez dobrého týmu lidských zdrojů. Náš tým pracuje v nejlepším zájmu zaměstnanců i společnosti a snaží se vytvářet bezpečné a přátelské pracoviště.
 
Co je specifické pro práci vrámci personálního oddělení ?
Klíčové činnosti personálního oddělení zahrnují plánování pracovních sil, nábor, školení a rozvoj, kompenzace a benefity, řízení výkonů zaměstnanců, vztahy mezi zaměstnanci, jakož i plánování kariér, komunikaci uvnitř společnosti a mnoho dalšího. Naši specialisté pro lidské zdroje jsou vždy připraveni komunikovat a pomáhat každému pracovníkovi Gates v mnoha různých situacích - často radí ve firemních procesech a postupech, souvisejících s lidskými zdroji. Přistupujeme k našim lidem a jejich práci s velkým respektem. Podporujeme aktivní vnitřní komunikaci a politiku otevřených dveří. V krátkosti je zde náš tým pro lidské zdroje pro všechny zaměstnance, kteří potřebují radu nebo pomoc.
 
Jaký je profil pracovníka, který by chtěl být úspěšný na personálním oddělení?
Gates je zaměstnavatel s rovnými příležitostmi. Trváme na nejvyšších etických normách, nejen při výkonu práce v rámci společnosti, ale v celém podnikání. Úspěšný člen týmu personálního oddělení musí být myšlením otevřená, dynamická a spolehlivá osoba, která usiluje o další rozvoj nejen v oblasti lidských zdrojů. Hledáme osoby, které mohou vést příkladem, podporovat zaměstnance v udržování kladného přístupu k jejich práci, spolupracovníkům i organizaci. Jsou nezbytná výborná komunikace, prezentace a mezilidské dovednosti, jakož i schopnost naslouchat zaměstnancům na všech úrovních a hodnotit podle objektivních kritérií. Všichni zaměstnanci personálního oddělení by měli být schopni spravovat profesionálně informace o lidských zdrojích pomocí IT nástrojů a informačních systémů. Vždy vítáme proaktivní přístup a kladný postoj se snahou dosahovat cílů.
 

 
Product Literature Toolbar
  vytisknout soubor
  odeslat príteli e-mailem