Gates Europecelosvětově
Evropa/Afrika

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
We use cookies to understand how you use our site and to improve your experience. To learn more, please review our Cookie Policy. By continuing to use our site, you consent to the use of our cookies and our revised Privacy Policy. Accept


Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a Životní prostředí (BOZP a ŽP)

 
Co je záměrem/cílem/zaměřením oddělení BOZP a ŽP ?
Gates je ohledně zdraví a bezpečnosti všech svých spolupracovníků nekompromisní a aktivně podporuje iniciativy pro udržování dobrého zdraví. Všechny naše činnosti, výrobky či služby musí odpovídat nejpřísnějším normám a předpisům týkající se zdraví, bezpečnosti a životního prostředí. Nepřetržitě usilujeme o snižování množství našich stop na životní prostředí. Společnost Gates si je vědoma, že udržitelnost vyžaduje inovace ve všech procesech, spolupráci s celým svým dodavatelským řetězcem a zapojení v rámci komunity. Když je třeba, Gates požaduje certifikaci třetí strany v oblasti systému řízení zdraví, bezpečnosti a životního prostředí, shodu výrobků atd. Tým BOZP a ŽP je v přední linii.
 
Co je specifické pro práci v rámci oddělení BOZP a ŽP?
Posuzování věcí z hlediska BOZP a ŽP jsou začleněny do všech procesů a činností Gates. Zájem o bezpečnost ( bez zranění) a udržitelnost jsou inspirací na nejvyšší úrovni společnosti. Společnost je velmi aktivní v zavádění toho nejlepšího v programech na různých úrovních, aby se výsledky týkající se BOZP a ŽP trvale zlepšovaly. Tým BOZP a ŽP má možnost úzce spolupracovat s mnoha funkcemi a spolupracovníky v rámci společnosti. Všichni spolupracovníci jsou podněcováni přispívat ke zlepšování pracovního prostředí a činit společnost „zelenější“. Pro naše podnikání a budoucnost je udržitelnost tím hlavním.
 
Jaký je profil pracovníka, který by chtěl být úspěšný na oddělení BOZP a ŽP?
Hledáme vysoce kvalifikované osoby se zájmem o organizování otázek týkající se BOZP a ŽP v rámci oddělení. Mimo to, že požadujeme technické dovednosti a znalosti o systémech řízení zdraví, bezpečnosti a životního prostředí, příslušné normy a předpisy, specifické nástroje ohledně zdraví, bezpečnosti a životního prostředí atd. je nezbytná také klíčová vlastnost účinně naslouchat a komunikovat s různými skupinami pracovníků a usnadňovat týmovou práci. Důležitý je vážný zájem o identifikaci a řízení rizik, umožňující změnu v chování a kultuře lidí a o udržitelný rozvoj.
 

 
Product Literature Toolbar
  vytisknout soubor
  odeslat príteli e-mailem