Wsparcie
 

Firma Gates pomaga w sprzedaży oferowanych produktów zapewniając wsparcie techniczne i programy marketingowe. Ogólnoeuropejski zespół specjalistów wspiera inicjatywy szkoleniowe i koncepcje obsługi technicznej wspomagające rozwój produktów i sprzedaż. Jednym z celów jest wzrost świadomości korzyści wynikających z dokładnego przeglądu i naprawy systemów napędowych podczas każdej okresowej, zgodnej z harmonogramem, wymiany paska synchronicznego lub pomocniczego.