Zanurzalny przewód paliwowy
 

                      Zanurzalny przewód paliwowy

(Typ produktu 4219)

Submersible fuel line hosePrzekracza wymagania stawiane przez SAE 30R10, która jest normą dla zanurzalnych przewodów paliwowych. Może być używany do benzyny, benzyny zmieszanej z alkoholem lub oleju napędowego w warunkach pełnego zanurzenia, w urządzeniach mobilnych i stacjonarnych oraz na statkach.

• Przystosowany do stałego kontaktu powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych z benzyną (lub innymi ciekłymi paliwami ropopochodnymi);
• Przekracza wymagania stawiane przez normę SAE 30R10 dla zanurzalnych przewodów paliwowych;
• Osłona z fl uoroelastomeru (FKM) odporna na przenikanie gazu i paliwa oraz opóźniająca starzenie się; 
• Wzmocnienie z włókien poliamidowych - identycznych,  jak używane do produkcji kamizelek kuloodpornych - odporniejsze na uderzenia od stali.