Laserowy przyrząd do kontroli współpłaszczyznowości DriveAlign®
 

                        Laserowy przyrząd do kontroli
                 współpłaszczyznowości DriveAlign®


(Numer katalogowy 7468-00113)

DriveAlignLaserToolPrzyrząd ten szybko identyfi kuje dwa najczęściej występujące rodzaje niewspółpłaszczyzności serpentynowych układów paskowych - przesunięcie równoległe i kątowe - które skracają czas eksploatacji pasków i kół pasowych oraz przyczyniają się do powstawania hałasu.

Wystarczy ustawić przyrząd w rowkach koła pasowego i skierować wiązkę promieni laserowych na przeciwległe koło. Każda niewspółpłaszczyznowość jest widoczna natychmiast. Ten przyrząd oferowany wyłącznie przez fi rmę Gates jest kompatybilny z większością samochodowych napędów pasowych. Lekkie i łatwe w obsłudze urządzenie zawiera specjalne okulary ułatwiające obserwację wiązki promieniowania w każdych warunkach.