Wytyczne do konserwacji
 

 beltfailure1

 • przerwanie kordu spowodowane nadmiernym obciążeniem udarowym
 • pękanie pasa z powodu zbyt małej średnicy koła
 • pękanie pasa z powodu nieprawidłowego zaprojektowania napędu

   


beltfailure2

 • ścinanie zębów spowodowane zbyt niskim napięciem
 • przypalenie lub stwardnienie od spodu lub z boku pasa spowodowane ślizganiem się wynikającym z niskiego napięcia
 • łuszczenie się lub puchnięcie powierzchni pasa spowodowane przez zanieczyszczenie olejem lub chemikaliami

   

 

Źródła problemów występujących w napędach:
 • niewłaściwa konserwacja
 • wadliwy projekt napędu
 • niewłaściwy montaż
 • czynniki atmosferyczne
 • niewłaściwe magazynowanie
 • uszkodzone elementy napędu

 

driveproblems