Katalog on-line produktów firmy Gates stosowanych w motoryzacji

Katalog online firmy Gates stanowi rozszerzoną i na bieżąco aktualizowaną wersję drukowanego „Katalogu Układu Napędowego”. Katalog ten zawiera dane zarówno dla systemów napędowych jak i układów chłodzenia. Katalog obejmuje dane uszeregowane alfabetycznie, numerycznie oraz dane dotyczące zamienników do wyrobów pierwszego montaż (OE) i wyrobów konkurencji. Angielskie skróty przetłumaczone są na pięć języków. 
Katalog online dostępny jest na stronie www.gatesautocat.com.