Projektowanie i innowacje
 
Firma Gates uwaE
Tworzenie nowych produktów i materiaEów w celu osiDgniDcia celów wewnDtrznych i oczekiwaE klientów ma w firmie Gates dEugD historiD. W nowoczesnym Ewiecie zapotrzebowanie na innowacje jest wiDksze niE< kiedykolwiek w przeszEoEci.

ZaangaE
Ewolucja pasa synchronicznego:

Synchronous_belt_evolution