Przewód do chłodnic Vulco-Flex® II
 
                      Przewód do chłodnic Vulco-Flex® II

(Typ produktu 4274)

VulcoFlexIITen elastyczny przewód do chłodnic może przyjmować różne kształty i stanowi trwałą alternatywę dla przewodu kształtowanego, ponieważ wzmocniony jest spiralą z drutu, która zapobiega zgnieceniu przewodu podczas zginania.
Przewód ten pozwala na maksymalną liczbę zastosowań przy minimalnej liczbie pozycji magazynowych.


• Wysoka elastyczność ułatwiająca montaż;
• Przewód dopasowuje się do wymaganego kształtu bez zbędnych naprężeń na połączeniach;
• Zakres temperatur od -40°C do +110°C, sporadycznie +125°C;
• Ulepszona powierzchnia uszczelniająca zwiększająca odporność na wycieki;
• Możliwość przycięcia przewodu do wymaganej długości;
• Przewód i powłoka odporne są na temperaturę, ozon i ciecze chłodzące;
• Maksymalne ciśnienie robocze,
- przewody o średnicy wewnętrznej od 25 do 38 mm: 0,21 MPa
- przewody o średnicy wewnętrznej od 38/45 do 50 mm: 0,18 MPa
- przewody o średnicy wewnętrznej od 50/57 do 76 mm: 0,14 MPa.