Przewód kształtowany
 
                           Przewód kształtowany

(Typ produktu 4275)

curvedhoseFabrycznie kształtowane górne, dolne przewody chłodnicy, przewody obejściowe, grzewcze oraz przewody do innych zastosowań w układach chłodzenia. Oferta przewodów kształtowanych firmy Gates jest najbardziej wszechstronną na europejskim rynku części zamiennych.

Dzięki unifi kacji - przewód o jednym rozmiarze pasuje do kilku zastosowań - można obniżyć liczbę pozycji magazynowych. Umieszczenie znaczników pozwalających na przycięcie przewodu do żądanego wymiaru, zwiększa liczbę możliwych zastosowań.

• Fabryczne kształtowanie zapewnia dopasowanie i doskonałą szczelność połączeń;
• Odporne na temperaturę, ozon i ciecze chłodzące;
• Zakres temperatur od -40°C do +100°C, sporadycznie do +110°C;
• Maksymalne ciśnienie robocze dla przewodów o średnicy wewnętrznej nie przekraczającej 40 mm wynosi 0,4 MPa; a dla przewodów o średnicy wewnętrznej większej od 40 mm - 0,3 MPa;
• Wzmocnione oplotem z włókien poliamidowych lub celulozowych (w zależności od zastosowania);
• Spełnia wymagania norm SAE 20R4, klasy D2 i DIN 73411, klasy A (z wyjątkiem tolerancji).