Automatyczne napinacze
 

Głównymi funkcjami automatycznego napinacza są: zapewnienie stałego napięcia paska, dokładna współpłaszczyznowość w celu uzyskania prawidłowego ułożenia paska oraz precyzyjne stałe tłumienie zapewniające kontrolę drgań układu. Projektowanie napinacza skupia się na wyrównoważeniu obciążenia podstawowego w celu zminimalizowania zużycia w trakcie eksploatacji produktu, ograniczeniu przestrzeni i eliminacji zanieczyszczeń lub korozji w ciężkich warunkach poprzez wykorzystywanie uszczelnionych typów napinaczy. Technologia napinaczy spełnia wymagania klientów w zakresie żywotności silnika.
 

Napinacze z oferty firmy Gates dostępne są zarówno dla napędów SBDS jaki i ABDS i konstruowane są w oparciu o technologie mechaniczne z obniżonym tarciem. Ta linia napinaczy została rozszerzona o napinacze hydrauliczne dla niektórych napędów SBDS. Hydrauliczne napinacze są wynikiem współpracy pomiędzy firmami Gates i NTN Corporation.