Przewód paliwowy Barricade®

Przewód paliwowy Barricade® do układów wtryskowych jest produktem o niskiej przepuszczalności, który można stosować z dowolnym rodzajem paliwa. Przewód ten skutecznie eliminuje straty spowodowane odparowywaniem paliwa dzięki wykorzystaniu 5-warstwowej technologii GreenShield™ podczas jego produkcji. Zastosowana technologia wpływa na obniżenie kosztów eksploatacji oraz stanowi jedno z najbardziej przyjaznych rozwiązań dla środowiska. To same korzyści dla Ciebie, Twoich klientów i środowiska naturalnego.
 

 

 Korzyści wynikające ze stosowania przewodów Barricade®

  • Oszczędność paliwa dzięki niezwykle niskiemu współczynnikowi przenikalności przewodów Barricade® – najniższy na rynku, rzędu 1 g/m2/dzień
  • Posiadają pełną zgodność z normą CARB oraz innymi normami środowiskowymi. Wykraczają poza wymogi normy SAE J30R14T2*
  • Oplot wzmacniający wykonany z aramidu dla zabezpieczenia przewodu przed rozerwaniem
  • Możliwość stosowania z różnymi rodzajami paliw: benzyną ołowiową i bezołowiową, olejem napędowym, biodieslem do B-100, E-10, E-15, E-85, 100% metanolem, etanolem i gazoholem
  • Najwyższe w klasie ciśnienie robocze wynoszące 1,55 MPa (15,5 kg/cm2) oraz zakres temperatury roboczej od -40°C do 125°C stale (chwilowo do 150°C) * Z wyjątkiem odporności na złamanie
* Z wyjątkiem odporności na złamanie
Fuel_line_hose

Cechy konstrukcyjne przewodu Barricade®

Barricade_Fuel_line_hose
  • 1. Przewód zaporowy: Zapewnia odporność na wysoką temperaturę, działanie oleju i agresywnych paliw, takich jak etanol.
  • 2. Warstwa GreenShieldTM: Opatentowany, termoplastyczny materiał odznaczający się najniższym współczynnikiem przenikalności na rynku.
  • 3. Warstwa przylegająca: Pełni funkcję drugiej warstwy ochronnej, zabezpieczającej przed działaniem oleju i agresywnych paliw w przypadku uszkodzenia przewodu i/lub warstwy termoplastycznej.
  • 4. Wzmocnienie: Spiralny oplot z włókien zwiększa odporność na ciśnienie wewnętrzne i gwarantuje najwyższe ciśnienie robocze przewodu.
  • 5. Powłoka zewnętrzna: Odporna na działanie oleju,

! Przewodów Barricade® nie wolno stosować jako przewody zanurzalne w zbiornikach paliwa i w układach zasilanych LPG. Dla zastosowań wymagających pracy w warunkach pełnego zanurzenia, stosuj zanurzalne przewody paliwowe firmy Gates.