Otázka
Kdy získáme aktualizaci pro Zvukovou zkoušečku napnutí řemene STT-1?
Odpověď
Verze čipu 006 je poslední aktualizací. Další informace budou sděleny prostřednictvím Technického bulletinu a na nákresu uspořádání pohonu na obalech.
Týká se dílu
STT-1 
Viz technický zpravodaj
Produktová řada
Nástroje