Hadice 77B na stříkání nátěru a chemikálie
 

Doporučuje se pro:
Stříkání nátěru, jakož i přepravu látek na bázi ropy (alifatické, aromatické a chlorinované uhlovodíky jako toluen, xylen, benzen, benzín a karbon tetrachlorid). Pro výběr správné hadice viz tabulka chemické odolnosti. Kompatibilní s komerčně dostupnou bionaftou až do B-100. NEDOPORUČUJE SE NA KYSELINY NEBO POUŽITÍ NA VYSOKOTLAKÝ STŘIK VYŽADUJÍCÍ STATICKOU PŘÍVODNÍ HADICI.
Ke stažení:
Referenční tabulka, duše hadice, výztuž, povrch, teplota, destrukční tlak, elektricky vodivá, standardy, označení transparentním štítkem, označení embosovaným štítkem.