Jag kör mindre än 15 mil på mina remmar – Varför?
 
Fråga
Jag kör mindre än 15 mil på mina remmar – Varför?
Svar
En rems livslängd som är mindre än 30-50 mil (även för hög prestanda skotrar) indikerar oftast ett eller flera kopplings problem. Oftast så har man provat flera olika tillverkare av rem med samma utfall. Den mest troliga orsaken är att man har utslitna kopplings komponenter som t.ex. vikterna, variatorbussningarna, rullarna, tillslagsfjärdrar eller andra kopplingsdelar. Också ett linjeringsfel i kopplingen kan vara orsaken. En annan orsak kan vara att variatorremmen är felaktigt monterad och justerad.
Montering och justering är oftast beskrivna i tillverkarens manualer. Givetvis kan man kontakta sin handlare som oftast har mekaniker som vet hur man justerar och monterar en variatorem korrekt.
Berörda delar
Gates Trailrunner och Xtreme® remmar
Produktlinje
Skoter remmar