Behöver era remmar speciell kopplings justering?
 
Fråga
Behöver era remmar speciell kopplings justering?
Svar
Gates Trail Runner® remmar är tillverkade för normal körning på skotrar upp till 500cc. Dessa applikationer bör inte vara i behov av kopplings justering vid byte till samma typ av rem.
Gates Xtreme® remmar är utvecklade att ge extra lång livstid för den moderata till den aggressiva föraren på hög prestanda skotrar. De flesta applikationerna behöver inte någon kopplings justering vid rembyte, speciellt inte ifall OE remmen och kopplings systemet är designat för dagens hög prestanda remmar. För racing eller körning med släde, på skotrar med stora (eller modifierade) motorer, kan det vara nödvändigt att öka kopplingens axialkrafter genom att montera tyngre centrifugal vikter.
Berörda delar
Gates Trailrunner och Xtreme® remmar
Produktlinje
Skoter remmar