Jag har en kamrem med pil tvärs över remmens bredd. Vart skall pilen peka på vid montering?
 
Fråga
Jag har en kamrem med pil tvärs över remmens bredd. Vart skall pilen peka på vid montering?  
Svar
På Hyundai, Nissan och Toyota, skall pilen peka mot mekanikern; på Fiat and Volvo skall den peka åt motorn.
Berörda delar
Olika PowerGrip kamremmar timing belts  
» Gates automotive webcatalogue
Mer info i Teknisk Bulletin
 
Produktlinje
Kamremmar