Kan man installera en 5030XS istället för en 5030FI?
 
Fråga
Kan man installera en 5030XS istället för en 5030FI? 
Svar
5030XS kan man använda istället för 5030FI, Men man kan inte använda 5030FI istället för 5030XS.div>
Berörda delar
5030XS, 5030FI  
» Gates automotive webcatalogue
Mer info i Teknisk Bulletin
 
Produktlinje
Kamremmar