Vad är skillnaden mellan kamrem 5212(XS) och 5485(XS)?
 
Fråga
Vad är skillnaden mellan kamrem 5212(XS) och 5485(XS)?  
Svar
Skillnaden är tandprofilen dessa två remmar är inte utbytbara med varandra. Se gärna vår online catalog www.gatesautocat.com.
Berörda delar
5212;5212XS;5485,5485XS 
» Gates automotive webcatalogue
Mer info i Teknisk Bulletin
Produktlinje
Kamremmar