Gates online
 
nákup přes internet

služby zdarma:
dostupná všem distributorům
distributor za ni nic neplatí
není nutný žádný zvláštní software, stačí připojení k internetu
jazykové služby:    
k dispozici verze v angličtině, francouzštině, němčině, italštině, španělštině, polštině, ruštině, turečtině, češtině a maďarštině (rumunština již brzy)
individualizované služby:    
všechny běžné i speciální produkty a konečné ceny
sami si můžete zvolit, kdy zadáte objednávku
komplexní služby:    
stav své zakázky můžete kdykoli zkontrolovat
kdykoli můžete stáhnout aktualizovaný ceník společnosti
budete informování o novinkách (reklamní kampaně,...)
 

screendump gatesonline


gates-online


s individualizovaným katalogem a ceníkem
s on-line informacemi a dostupností produktů
s nepřetržitou možností on-line kontroly stavu objednávky

 

gatesonline_PC
úspora nákladů (telefon, fax...)    
přesnost objednávky    
objednávku nezadáte dvakrát: zadání objednávky přes soubory XML nebo Excel nebo automaticky přejděte na gates-online.com a www.gates-agri.com
gatesonline_screenshot