Jako přední výrobce systémů řemenových pohonů podniká společnost Gates
všechny možné kroky, aby zabránila či zamezila prodeji padělků nesoucích její logo.
Fyzické nebezpečí a riziko obsažené v používání či instalaci
padělků představují potenciálně nejdražšími škodu ze všech. Padělky výrobků pro automobily ohrožují bezpečnost spotřebitelů, mohou zranit řidiče automobilu, jejich spolucestující i automechaniky.
Bohužel rozpoznat padělek není vždy jednoduché: někteří padělatelé dílů pro automobily jsou ve své snaze podvést prodejce a zákazníky velmi vytrvalí a úspěšní.

To je důvod, proč bude společnost Gates aplikovat na rozvodové řemeny PowerGrip® nový bezpečnostní prvek, který vám umožní rozpoznat kvalitní originál Gates od padělku. Pokud chcete rozpoznat padělek od originálu, jednoduše vyhledejte Holospot®.

Pouhým okem
 
• Papírový štítek na každém balení nese stříbrně černou nálepkou Holospot® o rozměrech 5 x 10 mm se čtyřmístným alfanumerickým kódem.
• Prosím, zkontrolujte: 
"- Tento kód se pod přímým světlem duhově třpytí.
"- Tento kód je na každém balení jiný. 
Pomocí lupy
 
• Prosím, zkontrolujte:
"=- logo Gates se zobrazuje ve středu čtyřmístného kódu.
"- Úplný deseticiferný kód. Porovnejte poslední 4 číslice, zda se shodují se čtyřmístným kódem, který lze vidět pouhým okem.  

 

Tento Holospot® bude použit na všech rozvodových řemenech Gates PowerGrip®, přednostně na nejoblíbenější reference. Více informací od společnosti Gates obdržíte, jakmile budou rozvodové řemeny PowerGrip® opatřeny nálepkou Holospot®.

 

 

Společnost Gates Corporation důrazně doporučuje, abyste nakupovali výrobky Gates pouze od autorizovaných distributorů. Pro více informací kontaktujte společnost Gates.