Průvodce údržbou
 

 beltfailure1

- přetržení tažného vlákna z důvodu nadměrného rázového zatížení
- prasknutí řemene způsobené příliš malým průměrem
- prasknutí řemene způsobené nedostatečnou konstrukcí pohonu


beltfailure2

- porušení zubů smykem způsobené nedostatečným napnutím
- spálenina nebo ztvrdnutí na zadní nebo boční stěně způsobené prokluzem řemene v důsledku nedostatečného napnutí
- povrch řemene narušen, je lepkavý nebo vydutý v důsledku kontaminace olejem nebo chemikálií

Zdroje problémů s pohonem:
- nedostatečná údržba
- špatná konstrukce pohonu
- nesprávná instalace
- vlivy prostředí
- špatné uskladnění
- vadné komponenty pohonu


driveproblems