Palivové uzávěry

 

(Produktový typ 7410)

FuelCap2

Palivové uzávěry Gates nabízejí odolnou konstrukci  termoplastové směsi odolné proti opotřebení, aby bylo zajištěno těsné  uzavření a zabránilo se tak rozlití a úniku paliva. Řada standardních  palivových uzávěru Gates zahrnuje uzamykatelné a neuzamykatelné  uzávěry. Zámek uzamykatelných palivových uzávěrů je bezpečný a  znemožňuje neoprávněnou manipulaci s vaší palivovou nádrží. Všechny palivové uzávěry  se snadno instalují.
 

 


FuelCap1Na vnitřní straně mají uzávěry dva různé systémy  odvzdušnění: větraný a nevětraný.
Nevětraný palivový uzávěr se doporučuje, když  je vaše palivová nádrž odvětrávána prostřednictvím plnicího hrdla,  zatímco větraný palivový uzávěr je vybaven speciálním  odvětrávacím ventilem, takže jej lze použít na  nevětraných palivových nádržích.
Aby se co nejvíce snížilo znečištění ovzduší,  dodává Gates speciální ekologický uzávěr. Je vybaven  systémem odvětrávacího ventilu, který zabraňuje vypařování  škodlivých plynů z paliva automobilu a splňuje směrnici EHS  č. 70/221. V případě nehody zabrání pojistný  ventil úniku paliva z nádrže.