Zakřivená hadice

curvedhose(Produktový typ 4275)

Továrně lisovaná hadice pro horní, spodní, obtokové, topné  a jiné použití chladicí kapaliny. Řada zakřivených hadic Gates  je nejucelenější řadou na evropském  trhu s náhradními díly.
Díky standardizaci - jedna velikost hadice zvládne více  než jedno použití - zásoby lze snížit.
Pro ještě další zvýšení počtu možných použití  jsou na některých zakřivených hadicích vytištěny značky pro odříznutí.

 
• Předem tvarované, aby zapadly a zajistily dokonale těsná  spojení;
• Odolné žáru, ozónu a chemickým chladicím médiím;
• Teplotní rozsah od −40 °C do +100 °C,  příležitostně do +110 °C;
• Maximální provozní tlak pro hadice s vnitřním průměrem menším  nebo rovným 40 mm je 0,4 MPa; pro hadice s vnitřním průměrem  vyšším než 40 mm je 0,3 MPa;
• Výztuž z aramidu nebo umělého hedvábí (v závislosti na  použití);
• Splňuje požadavky SAE 20R4, třídy D2 a  DIN 73411, třídy A (kromě tolerancí).