Opláštěný násobný klínový řemen PowerBand®

ES Powerband banded multiple vNákladní vozidla, autobusy a traktory (Produktový typ 8582)
 
Tento řemen nahrazuje spojené řemeny originálního vybavení u pohonů s problémy v těžkém užitkovém provozu nebo s vysokým zatížením. Skládá se ze dvou nebo více opláštěných klínových řemenů spojených dohromady trvalým spojem pomocí zesíleného pryžového pásu. Tento silný pás určuje vzdálenost mezi řemeny a zabraňuje vybočování řemenů.  Díky své konstrukci se PowerBand® hodí zvláště pro pohony citlivé na vibrace a otřesy, kde se samostatný řemen překroutí nebo sklouzne z řemenice. 
• Opláštěn tkaninou Flex-Weave® pro maximální ochranu v těžkých pracovních podmínkách.
• Vyduté boční stěny pro optimální kontakt s řemenicí a stejnoměrné zatížení řemenu.
• Silné pružně spojené tažné kordy.
• Polychloroprenová směs odolá oleji, žáru a vodě.