Bezpečná hydraulika
 

safehydraulics

Bezpečná hydraulika

Vyšší standard bezpečnosti
 
Věděli jste, že roztržení hydraulického hadicového celku pod tlakem může způsobit vážné zranění nebo mít ještě horší důsledky?
 
Podle evropského práva:
-          montér může nést zodpovědnost za následky chybně provedeného zalisování hydraulické hadice (směrnice EC 98/37)
-          „Kombinování a spojování“ hadic a koncovek různého původu, které nebyly pro vzájemnou montáž testovány a schváleny, může představovat nejen závažná rizika, ale také porušení směrnice EC 98/37 a EN 982.
 
Prostřednictvím iniciativy o bezpečné hydraulice Safe Hydraulics Europe se společnost Gates zavazuje zlepšovat povědomí o otázkách bezpečnosti v hydraulice a o evropské legislativě v této oblasti. Protože to, co nevíte, vás může zabít.
 
Co je bezpečná hydraulika?
 
-          Další vývojový stupeň světového školícího programu společnosti Gates
-           Komplexní školící seminář, který pokrývá všechny aspekty preventivní údržby a bezpečnosti hydraulických hadic
 
Jak to funguje?
 
-          Semináře jsou k dispozici jen přes autorizované partnery-distributory společnosti
-          Certifikovaní lektoři provádějí školení pomocí praktických příkladů s důrazem na klíčová bezpečnostní témata a evropskou legislativu
-          Účastníci jsou vítání ze všech oborů, profesí a úrovní vědomostí o hydraulice
 
Bezpečná hydraulika: Preventivní údržba pro bezpečné, spolehlivé a výkonné stroje