Integrovaný systémový přístup společnosti Gates
 

Vysoce kvalitní výrobky jsou jen začátek
 
Skutečná hodnota systému Gates pramení z našeho integrovaného systémového přístupu: Všechny prvky montážního postupu hadic jsou navrženy společně, aby tvořily kvalitní celky, jejichž kvalita dalece přesahuje mezinárodní standardy. Tímto jedinečným přístupem společnost zaručuje plnou shodu s evropskou směrnicí o strojních zařízeních a je to také důvodem, proč je společnost Gates známá jako nejdůvěryhodnější světový výrobce hydraulických hadicových celků.
 
Integrovaný systémový přístup:
Jak to funguje?
 
Jednoduchá rovnice:
Vynikající produkty vyrobené v rámci přísných tolerancí
+
Přísně prověřené pokročilé stroje pro montáž svépomocí a razné formy
+
Velmi podrobně testovaná optimální lisovací data
=
Výkon na úrovni tovární kvality, která dalece přesahuje mezinárodní standardy