Pulleys and Idler Assemblies
 
Společnost Gates nabízí celou řadu sestav přídavných hnacích řemenic a vodicích řemenic. Řemenice jsou tvarovány, soustruženy a obráběny z oceli a hliníku s přesnými tolerancemi k optimalizaci výkonu a přídavného systému řemenového pohonu, přičemž minimalizují potíže s vyrovnáním a hlukem.