Otomatik Gergiler
 

Otomatik bir gerginin başlıca işlevleri; sabit kayış gerilimi, kayış yönlendirmesine yönelik doğru hizalanma ve sistem titreşimini kontrol etmek için kesin ve tutarlı sönümlenme sağlamaktır. Gergi tasarımı, ürün ömrü üzerinde aşınmayı minimuma indirmek için temel yükün dengelenmesine, paketleme sınırlandırmalarına ve mühürlenmiş gergi tasarımları vasıtasıyla sert koşullarda kirlilik ve aşınmanın ortadan kaldırılmasına odaklanır. Gergi teknolojisi müşterinin motor ömrü gereksinimini karşılar.
Gates, kurum içi gergi yelpazesi hem SBDS hem de ABDS uygulamaları için geçerli olup mekanik, sürtünme sönümlü teknolojilere dayanır.Bu gergi yelpazesi, bazı SBDS uygulamaları için hidrolik gergileri de içerecek şekilde genişletilir. Söz konusu hidrolik gergiler, Gates ile NTN Corporation ortaklığının eseridir.