Kasnaklar ve Avara Takımları
 
Gates eksiksiz bir dizi yardımcı tahrik kasnağı ve avara takımı sunar. Kasnaklar, hizalanma ve gürültü endişelerini minimuma indirirken, performansı ve yardımcı kayış tahrik sistemini optimize etmeye yönelik toleransları kesin olarak sağlamak için çelik ve alüminyumdan üretilir, bükülür ve makine ile işlenir.