Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
We use cookies to understand how you use our site and to improve your experience. To learn more, please review our Cookie Policy. By continuing to use our site, you consent to the use of our cookies and our revised Privacy Policy. Accept


October, 1998


Tomkins PLC

Dit artikel is gebaseerd op de verklaring van de Voorzitter van Tomkins PLC ter gelegenheid van de publicatie van Tomkins’ Jaarrapport 1998. De verklaring biedt de aandeelhouders een overzicht van de resultaten van het boekjaar 1997-1998 en geeft interessante informatie over de verschillende bedrijven binnen de Tomkins-groep.

Gregory Hutchings, Voorzitter, opende met de volgende woorden: "Ik ben verheugd te kunnen melden dat Tomkins in het vijftiende opeenvolgende jaar sinds ik in dienst trad, opnieuw recordresultaten heeft geboekt, met een ononderbroken groei in de winst per aandeel, dividend per aandeel en de netto contanten. Deze goede resultaten weerspiegelen de kwaliteit van onze bedrijven en hun respectievelijke management. De voordelen van onze groeistrategie zijn duidelijk: onze bedrijfsstructuur heeft een stevige basis zodat nieuwe groeikansen kunnen worden bepaald en ten volle benut. De periode die we nu hebben afgesloten was een uitstekend jaar voor Tomkins. De groei steeg uit boven het gemiddelde, we hebben vooral onze strategische bedrijfsactiviteiten uitgebouwd en onze efficiëntie op financieel vlak verbeterd."

 

Overzicht van de internationale handel

De economische omstandigheden in onze belangrijkste afzetmarkten bleven gunstig en onze bedrijfsactiviteiten hebben over het geheel genomen vooruitgang geboekt. De meeste handelszones kennen nog steeds een lage inflatie en over het algemeen een stabiele economie.

Ongeveer 52% van Tomkins’ omzet wordt in de V.S. gerealiseerd, waar de economie nog steeds vrij sterk staat. Onze ondernemingen die producten vervaardigen voor de bouwnijverheid (zowel residentieel, commercieel als industrieel), ervoeren een stabiele marktsituatie en behaalden opnieuw goede resultaten. Gates zorgde voor een impressionante groei. De toenemende vraag naar aandrijfriemen, slangen en koppelingen, in het bijzonder vanuit de industriële sector, samen met de introductie van nieuwe producten, heeft hier zeker toe bijgedragen. De integratie van Stant verloopt volgens schema en de samenwerking met Gates levert de verwachte besparingen op.

In het Verenigd Koninkrijk wordt de industrie negatief beïnvloed door de sterke positie van het pond. Hierdoor wordt de uitvoer minder concurrentieel, terwijl de invoer opnieuw wordt aangewakkerd. Onze gespecialiseerde bedrijven maakten een moeilijk jaar door, met een lichte heropleving. De producenten van ventielen kampten met een verzwakte activiteit op hun internationale markten.

De groei van onze bedrijven in de voedingssector is opnieuw bevredigend, en dit in sterk deflatoire omstandigheden. Deze ondernemingen bekleden een leiderspositie in verschillende marktsegmenten in het Verenigd Koninkrijk en ondervinden geen invloed van de aanzienlijke internationale concurrentiedruk.

De economische situatie van de belangrijkste Europese landen vertoonde een verbetering.

De financiële onrust in het Verre Oosten zorgde voor een opvallende daling van de economische activiteiten en een verzwakking van de lokale munten. Onze bedrijven in dit gebied zijn verantwoordelijk voor ongeveer 2% van Tomkins’ globale verkoopcijfer. Gates beschikt over een aanzienlijke kennis van de Aziatische markt en is daar goed vertegenwoordigd zonder zich aan al te grote risico’s bloot te stellen. Het bedrijf bevindt zich in een gunstige positie om voordeel te halen uit het herstel van deze markten en om over te gaan tot nieuwe aankopen als die kans zich voordoet.

 

Activiteiten binnen de Tomkins-corporatie

Tijdens het afgelopen jaar hadden vijf transacties plaats die alle een gunstige invloed zullen hebben op de bedrijfssectoren ‘Industriële Producten’, ‘Automotive Engineering’ en ‘Voedingsmiddelen’. De aankopen kenmerken zich vooral door een groeiend verkooppotentieel in combinatie met bijkomende voordelen als gevolg van kostenbesparing, gezamenlijke vaste bedrijfskosten en verminderde inputkosten.

De aankoop van Stant werd afgerond in mei 1997. Schrader-Bridgeport International Inc. ging deel uitmaken van de Tomkins-corporatie in april 1998. Schrader is een gevestigd en gerespecteerd producent van machineonderdelen met een stevige reputatie. De samenwerking met Gates en Stant zal de marktpenetratie van Schrader in de V.S. bevorderen en ook elders nieuwe marktkansen creëren.

In oktober 1997 werd Golden West Foods aangekocht. Deze acquisitie wordt als een belangrijke uitdaging beschouwd. Het bedrijf is een belangrijk leverancier van vloeibare en ovenproducten aan de McDonald’s restaurants, een bedrijf met een enorm groeipotentieel zowel in het V.K. als op het Europese vasteland.

Meelproducent Six Spillers werd in maart 1998 aan de groep toegevoegd. Le Pain Croustillant werd aangekocht op het einde van het boekjaar. In het V.K. is dit bedrijf een leidinggevend producent van voorgebakken en ingevroren broodproducten van hoge kwaliteit die nadien op winkelniveau worden afgebakken.

Werknemers

Tomkins heeft een globaal personeelsbestand van 66.000 werknemers. "Het financiële resultaat en de groei van Tomkins kwamen niet toevallig tot stand. Iedere werknemer bij Tomkins heeft hiertoe bijgedragen", verklaarde Gregory Hutchings. "Ik wil dan ook iedereen bedanken voor zijn inzet en zijn bijdrage tot dit resultaat."

 

Eurofocus, oktober 1998