Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
We use cookies to understand how you use our site and to improve your experience. To learn more, please review our Cookie Policy. By continuing to use our site, you consent to the use of our cookies and our revised Privacy Policy. Accept

Moc znamionowa
 

Czy moce znamionowe są nadal istotną podstawa do projektowania napędów z pasami synchronicznymi?

Artykuł ten, zawierający wartości mocy przenoszonych przez napędy z pasami synchronicznymi został opublikowany w roku 2004, w lutowym wydaniu francuskiego czasopisma “Entraînements et Systèmes” oraz w czołowym niemieckim piśmie poświęconym technologii napędów "Antriebstechnik" w numerze z grudnia 2003. Autorem artykułu jest Matthias Farrenkopf, Technical Director Power Transmission w Gates Industrial Business Unit.

Duża liczba przemysłowych napędów z pasami synchronicznymi jest projektowana i konstruowana przez użytkowników, wykorzystujących ogólnodostępne informacje o produktach. Odpowiednie katalogi są pomocnymi narzędziami, dzięki którym producenci mogą informować rynek o istniejących i nowych produktach oraz wartościach mocy znamionowych. Użytkownik będzie polegał na takich informacjach produktowych, mocach znamionowych i aspektach bezpieczeństwa, aby uniknąć wszelkiego ryzyka dla danego zastosowania i następujących po nim operacji.

W rezultacie wiele zastosowań jest projektowanych z dużą rezerwą lub działa z bardzo wysokim współczynnikiem bezpieczeństwa. Takie projektowanie z rezerwą zapewnia pewną swobodę w wykorzystywaniu mocy znamionowych jako narzędzia marketingowego i oczywistego argumentu przy sprzedaży, natomiast rzeczywisty czas eksploatacji (żywotność) jest sprawdzany bardzo rzadko

Wraz z rozwojem pasów synchronicznych HTD®, firma Gates przeprowadziła szeroko zakrojone testy, wykazując zależności między żywotnością pasa, jego skutecznym napięciem i średnicą koła pasowego. Wyniki te stanowiły podstawę do określenia mocy znamionowych, opartych o unikatowy czas eksploatacji. Takie systematyczne podejście przyjęto dla wszystkich kolejnych etapów rozwoju pasów synchronicznych firmy Gates.

W wyniku porównania katalogowych mocy znamionowych różnych produktów dostępnych na rynku z wynikami testów, przeprowadzonych zgodnie z wewnętrznymi normami firmy Gates, okazało się, że czynniki, które mają wpływ na żywotność poszczególnych produktów są różne. Stwierdzonych w wyniku testów różnic nie można wytłumaczyć w inny sposób (Rys.1) i oczywiste jest, że nie jest możliwe bezpośrednie porównanie produktów. Przenoszenie podanych mocy znamionowych jest możliwe, lecz należy spodziewać się różnych żywotności. Dla napędów projektowanych z rezerwą prawdopodobnie nie będzie to miało wpływu, natomiast dla zastosowań w warunkach granicznych może mieć poważne znaczenie.

W dłuższym okresie może to prowadzić do niepewności na rynku z powodu braku metod określania żywotności. Taka niepewność może również wpłynąć na wizerunek napędów pasowych i wywołać negatywne konsekwencje - zastąpienie elastycznych części maszyn przez alternatywne elementy napędu.

Normalizacja sposobu pracy również stanowiłaby postęp. Ujednolicone, znormalizowane przyrządy z jasno określonymi warunkami sprawdzania mogłyby stworzyć podstawy porównawcze. Ustalone tryby i kryteria awaryjne, parametry charakterystyczne pasa przed i po teście oraz zdefiniowane cele sprawdzania stanowiłyby zrozumiałą pomoc dla rynku i użytkowników. W tym przypadku można dokonać porównania z przemysłem motoryzacyjnym, gdzie omawianą metodologię zaczęto wprowadzać wiele lat wcześniej. Doprowadziłoby to także do zrównania pasów z innymi elementami układów przenoszenia napędu takimi jak sprzęgła i łożyska.
 

power rating values

Rys. 1: Porównanie katalogowych mocy znamionowych z wynikami testów


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend