Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
We use cookies to understand how you use our site and to improve your experience. To learn more, please review our Cookie Policy. By continuing to use our site, you consent to the use of our cookies and our revised Privacy Policy. Accept

ZASADY UŻYTKOWANIA
 

1. AKCEPTACJA WARUNKÓW OGÓLNYCH

Poniżej przedstawiono warunki umowy prawnej pomiędzy każdym użytkownikiem niniejszej strony (określanym w dalszej części warunków jako"Użytkownik" lub "Ty") a firmą Gates Corporation i jej spółkami zależnymi działającymi za pośrednictwem Gates Corporation. (określaną w dalszej części warunków jako"Gates Corporation"). Przez dostęp, przeglądanie i/lub wykorzystywanie tej strony internetowej (określanej w dalszej części warunków jako "Strona") Użytkownik potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i wyraża zgodę na przestrzeganie tych warunków oraz wszystkich obowiązujących praw i przepisów w tym przepisów i praw Stanów Zjednoczonych dotyczących eksportu i reeksportu. Jeżeli nie wyrażasz takiej zgody, nie korzystaj ze Strony. Materiały dostarczana za pośrednictwem Strony są chronione prawem, w tym, nie wyłącznie, prawem autorskim Stanów Zjednoczonych i umowami międzynarodowymi. Strona jest kontrolowana i zarządzana przez firmę Gates Corporation z siedzibą w stanie Wisconsin, Stany Zjednoczone. Jest dostępna z wszystkich (50) stanów i innych krajów świata, lecz produkty na tej stronie przeznaczone są do sprzedaży lub licencjonowania wyłącznie na terenie Stanów Zjednoczonych klienci i adresy wysyłki Użytkownicy, którzy odwiedzają tę Stronę z miejsc poza granicami Stanów Zjednoczonych, robią to na własną odpowiedzialność i odpowiadają za przestrzeganie obowiązującego lokalnie prawa.

2. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

Wszelkie roszczenia związane z niniejszą Stroną, wykorzystaniem Strony i materiałami na niej umieszczonymi podlegają prawu stanu Wisconsin, Stany Zjednoczone, bez uwzględniania zasad dotyczących kolizji przepisów prawnych. You also agree and hereby submit to the exclusive personal jurisdiction and venue of the state and federal courts located in Milwaukee County, Wisconsin, with respect to such matters.

3. ZNAKI HANDLOWE I PRAWA AUTORSKIE

Znaki handlowe, znaki serwisowe i firmowe (określane dalej jako "Znaki handlowe") używane i przedstawione na Stronie są zastrzeżonymi i niezastrzeżonym i znakami handlowymi Gates Corporation i innych firm. Żadna treść na stronie nie może być interpretowana jako przyznanie, implikacja, wykluczenie się z, licencji lub prawa do używania żadnego Znaku Handlowego przestawionego na stronie, bez uprzedniego pisemnej zgody właściciela Znaku Handlowego. Używanie znaków handlowych firmy Gates Corporation bez uprzedniej pisemnej zgody Gates Corporation jest zabronione. Gates Corporation zakazuje używania jakiegokolwiek Znaku Handlowego Gates Corporation jako "szybkiego łącza" do Strony lub każdej innej strony firmy Gates Corporation bez uprzedniej pisemnej zgody Gates Corporation.

4. ŁĄCZA DO STRON INTERNETOWYCH OSÓB TRZECICH

Niniejsza strona zawiera łącza do stron internetowych osób trzecich. Strony powiązane łączami nie są kontrolowane przez Gates Corporation i Gates Corporation nie odpowiada za zawartość jakiejkolwiek strony powiązanej łączem, żadne łącze jakiejkolwiek strony powiązanej łączem, żadne zmiany lub uaktualnienia stron powiązanych łączem ani żaden przekaz z jakiejkolwiek strony powiązanej łączem. Gates Corporation umieszcza te łącza do stron internetowych osób trzecich wylącznie jako udogodnienie; zamieszczenie jakiegokolwiek łącza nie stanowi akceptacji strony internetowej przez Gates Corporation.

5. OGRANICZENIA UŻYTKOWANIA

Prawa autorskie do materiałów zamieszczonych na Stronie są własnością Gates Corporation lub twórcy materiału. Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszych warunkach kopiowanie, odtwarzanie, rozpowszechnianie, publikacja, pobieranie, wyświetlanie, ogłaszanie ani przekazywanie w żadnej formie ani za pomocą żadnych środków, w tym, nie wyłącznie, elektroniczne, mechaniczne, poprzez kopiowanie, zapisywanie lub inny sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Gates Corporation lub właściciela praw autorskich jest zabronione. Nie wolno również, bez uprzedniej pisemnej zgody Gates Corporation, tworzyć dokładnych kopii ("mirrorów") żadnych materiałów zawartych na Stronie lub innych stronach.

6. ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI

  FIRMA GATES DOKŁADA STARAŃ ABY NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMIESZCZAĆ DOKŁADNE I AKTUALNE INFORMACJE. MATERIAŁY NA NINIEJSZEJ STRONIE UDOSTĘPNIANE SĄ W AKTUALNYM STANIE ("AS IS") BEZ ŻADNYCH GWARANCJI ZARÓWNO WYRAŻONYCH WPROST JAK I DOROZUMIANYCH, W TYM, NIE WYŁĄCZNIE, DOROZUMIANYCH GWARANCJI ZBYWALNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH CELÓW, NIENARUSZENIA PRAWA. GATES CORPORATION NIE GWARANTUJE ANI NIE UDZIELA ZASTĘPSTWA PRAWNEGO W ZWIĄZKU Z WYKORZYSTYWANIEM, WAŻNOŚCIĄ, DOKŁADNOŚCIĄ LUB WIARYGODNOŚCIĄ LUB SKUTKAMI UŻYWANIA MATERIAŁÓW ZAMIESZCZONYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ I POWIĄZANYCH ŁĄCZAMI WSZELKICH INNYCH STRONACH INTERNETOWYCH.  Zobowiązania i odpowiedzialność firmy Gates Corporation dotyczące produktów lub usług Gates Corporation regulowane są wyłącznie przez umowy, na podstawie których dokonano sprzedaży lub przekazania licencji. Firma Gates Corporation nie gwarantuje dostępności wyszczególnionych produktów. Dostępność produktu należy potwierdzić przy składaniu zamówienia. Zamówienia produktów podlegają zatwierdzeniu lub odrzuceniu przez Gates Corporation.   

7. SZYFROWANIE INFORMACJI REJESTRACYJNYCH/ZABEZPIECZENIA

  Część rejestracyjna Strony zapewnia zabezpieczenia zgodne ze standardami przemysłowymi dostępne w przeglądarce Kupującego. Inne części Strony są ogólnie dostępne. Jeżeli użytkownik Strony uzyskuje informacje wymagające rejestracji, przedstawiciel handlowy może skontaktować się z użytkownikiem w celu udzielenia pomocy zgodnie ze zgłoszoną potrzebą lub wynikającej ze skierowania do Gates Corporation prośby o informacje. 

 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend