Gates Europecelosvětově
Evropa/Afrika

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
We use cookies to understand how you use our site and to improve your experience. To learn more, please review our Cookie Policy. By continuing to use our site, you consent to the use of our cookies and our revised Privacy Policy. Accept

Hodnoty jmenovitého výkonu...
 

Jmenovitý výkon pro synchronní řemenové pohony - stále relevantní základ pro konstrukci pohonu?
Tento článek o hodnotách převodu síly u synchronizačních řemenových pohonů byl publikován v únorovém vydání francouzského časopisu “Entraînements et Systèmes” v roce 2004, a také v prosinci roku 2003 v předním německém časopise o průmyslovém obchodu, který vychází pod názvem „Antriebstechnik“. Autorem článku je Matthias Farrenkopf, technický ředitel pro převodové systémy oddělení pro průmyslový obchod společnosti Gates.
Značný počet průmyslových synchronizačních řemenových pohonů dnes konstruují a sestavují zákazníci sami, a to na základě běžně dostupných informací o výrobcích. Řádný katalog je užitečným nástrojem, jehož prostřednictvím mohou výrobci rozšiřovat na trhu informace o svých produktových řadách, nových produktech a jmenovitých výkonech. Uživatel se na takovéto informace může spolehnout; uvádějí údaje o jmenovitém výkonu i bezpečnostní faktory, díky nimž se eliminuje riziko při konstrukci a následném provozu.
V důsledku toho bývají řešení často překombinovaná nebo jsou provozována s příliš vysokým bezpečnostním faktorem. Tato příliš komplikovaná konstrukce dovoluje do značné míry využívat jmenovité výkony v rámci marketingu a předkládat je zákazníkům jako hlavní a nezpochybnitelný argument při nákupu, zatímco na skutečnou provozní životnost se klade malý důraz.
Po uvedení synchronizačních řemenů HTD® provedla společnost Gates rozsáhlou řadu testů, které demonstrovaly vzájemnou souvislost životnosti řemene, jeho efektivního napnutí a vlivu průměru řemenice. Tímto se vytvořil základ pro hodnoty jmenovitých výkonů založených na specifické provozní životnosti. Tento systematický přístup byl také uplatněn u všech dalších řemenů, které společnost Gates uvedla na trh.
Při srovnání katalogových údajů o jmenovitém výkonu s výsledky testů nejrůznějších produktů dostupných na trhu provedených v souladu s interními standardy společnosti vyšlo najevo, že různé produkty odvozují svou provozní životnost z jiného základu. Zjištěné rozdíly nelze vysvětlit jinak (obr. 1) a je zjevné, že jednotlivé produkty nejsou vzájemně přímo porovnatelné. Převod zmiňovaných hodnot jmenovitého výkonu je možný, ale je třeba očekávat jinou provozní životnost. Na komplikované konstrukce pohonů to nemusí mít žádný vliv, ale pro okrajové aplikace to může být kritické.
Z dlouhodobého hlediska to může vést k nejistotě na trhu, protože neexistuje způsob, jak určit provozní životnost. Tato nejistota může také ovlivnit celkové povědomí o řemenových pohonech - škodlivým důsledkem může být to, že univerzální komponenty strojů budou nahrazeny komponenty jinými.
Standardizace v postupech by byla velmi žádoucí. Jednotné standardizované testovací soupravy spolu s jasně definovanými podmínkami testování by mohly vytvořit srovnávací bázi. Stanovené režimy a kritéria selhání, specifické vlastnosti řemenu před a po testu a definované cíle testu by byly snadno sledovatelným ukazatelem pro trh i pro uživatele. V tomto případě lze učinit srovnání s automobilovým průmyslem, kde byla podobná metodologie zavedena již před lety.
Pomohlo by to také uvést řemeny do souladu s ostatními převodovými prvky, jako jsou spojky a ložiska.

 

power rating values

Obr. 1: Srovnání katalogových hodnot jmenovitého výkonu a výsledků testu
    


 
Product Literature Toolbar
  vytisknout soubor
  odeslat príteli e-mailem