Gates Europecelosvětově
Evropa/Afrika

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
We use cookies to understand how you use our site and to improve your experience. To learn more, please review our Cookie Policy. By continuing to use our site, you consent to the use of our cookies and our revised Privacy Policy. Accept

Podmínky používání
 
PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ PRO
 
1. PŘIJETÍ PODMÍNEK
 
Následující text popisuje podmínky právní dohody mezi jakýmkoli uživatelem těchto webových stránek („Uživatelem“ nebo „Vámi“) a společností Gates Corporation a jejími dceřinými společnostmi jednajícími prostřednictvím svých obchodních článků společnosti Gates Corporation. („Gates Corporation“). Vstupem, prohlášením a/nebo používáním těchto stránek („Stránky“) Uživatel potvrzuje, že si přečetl a porozuměl těmto podmínkám, a tímto souhlasí s tím, že bude jimi vázán a že bude dodržovat všechny platné zákony a nařízení, včetně zákonů a nařízení USA o kontrole exportu a reexportu. Nesouhlasíte-li s těmito podmínkami, nepoužívejte tyto Stránky. Materiál poskytnutý na těchto Stránkách je chráněn zákonem, včetně, nikoli však výhradně, autorského zákona United States Copyright Law a mezinárodních dohod. Tyto Stránky jsou vedeny a provozovány společnosti Gates Corporation z jejích kanceláří ve státě Wisconsin v USA. Na tyto Stránky lze vstoupit ze všech padesáti (50) států USA a jiných zemí světa, ale výrobky jsou k prodeji či licenci na těchto Stránkách pouze pro zákazníky z USA a expedičních destinací. Uživatelé, kteří tyto Stránky navštíví mimo USA, tak činí ze své vlastní iniciativy a jsou zodpovědní za dodržení příslušných místních zákonů.
 
2. LEGISLATIVNÍ PŘÍSLUŠNOST
 
Jakýkoli nárok týkající se těchto Stránek a používání těchto Stránek a materiálů zde obsažených se řídí zákony státu Wisconsin v USA, a to bez ohledu na střet právních principů. Také s ohledem na tyto záležitosti souhlasíte a tímto se podřizujete výhradní osobní jurisdikci a místu konání státních a federálních soudů v Milwaukee County ve státě Winconsin.
 
3. OBCHODNÍ ZNAČKY A AUTOSKÉ PRÁVO
 
Obchodní značky, servisní značky a loga („Obchodní značky“) používaná a zobrazená na těchto Stránkách jsou registrovanými a neregistrovanými Obchodními značkami společnosti Gates Corporation a jiných. Nic na těchto Stránkách nesmí být chápáno jako udělení licence nebo práva, ať už nepřímo, zákonnou překážkou či jinak, na používání jakékoli Obchodní značky zobrazené na těchto Stránkách bez písemného souhlasu vlastníka Obchodní značky. Obchodní značky společnosti Gates Corporation nesmějí být žádným způsobem používány bez předchozího písemného souhlasu společnosti Gates Corporation. Společnost Gates Corporation zakazuje používání jakékoli Obchodní značky Gates Corporation jako přímého odkazu na tyto Stránky nebo jiné stránky Gates Corporation bez předchozího písemného souhlasu Gates Corporation.
 
4. ODKAZY NA STRÁNKY TŘETÍCH STRAN
 
Tyto Stránky obsahují odkazy na stránky třetích stran. Stránky v odkazech nejsou pod kontrolou společnosti Gates Corporation a společnost Gates Corporation není zodpovědná za obsah žádné odkazované stránky, žádného odkazu obsaženého na odkazované stránce, žádné změny či aktualizace takových odkazovaných stránek či za žádný přenos z odkazovaných stránek. Společnost Gates Corporation poskytuje tyto odkazy na stránky třetích stran pouze z důvodu usnadnění a uvedení jakéhokoli odkazu neznamená podporu těchto stránek ze strany Gates Corporation.
 
5. OMEZENÍ POUŽITÍ
 
Autorské právo na všechny materiály poskytnuté na těchto Stránkách je na straně Gates Corporation nebo na straně původního tvůrce materiálu. Vyjma informací zde uvedených nesmí být žádný z materiálů kopírován, reprodukován, šířen, vydáván, stahován, zobrazován, zasílán či přenášen v jakékoli formě nebo jakýmkoli způsobem, včetně, nikoli však výhradně, elektronické komunikace, kopírováním, záznamem či jinak, bez předchozího písemného souhlasu společnosti Gates Corporation nebo vlastníka autorského práva. Bez předchozího písemného souhlasu Gates Corporation také nesmíte přenášet žádný materiál obsažený na těchto Stránkách na jakoukoli jinou stránku.
 
6. ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUKY
 
ZATÍMCO SPOLEČNOST GATES CORPORATION VYUŽÍVÁ ODPOVÍDAJÍCÍ SNAHU UVÁDĚT NA TĚCHTO STRÁNKÁCH PŘESNÉ A AKTUÁLNÍ INFORMACE, MATERIÁLY NA TĚCHTO STRÁNKÁCH JSOU POSKYTNUTÉ „TAK JAK JSOU“ BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ VÝSLOVNĚ VYJÁDŘENÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ, NIKOLI VŠAK VÝHRADNĚ, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, ZPŮSOBILOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, NEOMEZENÍ ČI JINÉHO PORUŠENÍ PRÁV, Z NICHŽ KAŽDÁ JE TÍMTO ODMÍTNUTA. GATES CORPORATION SI NEVYNUCUJE ANI NEVZNÁŠÍ NÁMITKY OHLEDNĚ POUŽÍVÁNÍ, PLATNOSTI, PŘESNOSTI ČI SPOLEHLIVOSTI NEBO VÝSLEDKŮ POUŽÍVÁNÍ ČI JINÉHO SOUVISEJÍCÍHO UPLATNĚNÍ MATERIÁLŮ NA TĚCHTO STRÁNKÁCH NEBO JINÝCH STRÁNKÁCH K TĚMTO STRÁNKÁM PŘIPOJENÝCH.
 
Povinnosti a závazky společnosti Gates Corporation ohledně jejích výrobků či služeb se řídí výhradně dohodami, na základě kterých jsou prodávány nebo licencovány. Gates Corporation nezaručuje dostupnost jednotlivých výrobků zde uvedených. Dostupnost výrobku musí být potvrzena v době objednávky. Objednávky výrobků podléhají přijetí nebo odmítnutí ze strany Gates Corporation.
 
7. KÓDOVÁNÍ/BEZPEČNOST REGISTRAČNÍCH INFORMACÍ
 
Registrační zóna těchto Stránek nabízí standardní bezpečnostní opatření dostupná prostřednictvím prohlížeče nakupujícího. Ostatní zóny těchto Stránek jsou přístupné široké veřejnosti. Pokud uživatel stránek obdrží obsah vyžadující registraci, obchodní zástupce může uživatele stránek kontaktovat ohledně asistence, která je požadována nebo usuzována dle žádosti o informace ze strany Gates Corporation.

 
Product Literature Toolbar
  vytisknout soubor
  odeslat príteli e-mailem