Gates EuropeDünya genelinde
Avrupa/Afrika
Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
REACH
 
REACH, kimyasallar ve güvenli kullanımı ile ilgili Avrupa Birliği’nin (EC) 1907/2006 numaralı yönetmeliğidir.  Kimyasalların Tescil Edilmesi, Değerelendirilmesi, Yetkilendirilmesi ve Yasaklanması ile ilgilidir REACH’in amacı insan ve çevre sağlığını daha fazla koruyabilmektir.
 
Gates insan sağlığı ve çevre ile ilgili sorumluluğunu önemsemekte ve REACH yönetmeliğinde belirtilen şartlara uyum göstermektedir Kayışlarımızda tescil gerektiren tüm maddeler, Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA) tarafından yürütülen merkezi veritabanında gereğine uygun olarak tescil edilecektir.
Gates Endüstriyel Güç Aktarımı Kataloğu (ref. E15/20054) REACH uyumludur.
 
(EC) 1907/2006 numaralı yönetmeliğin 33 (1) başlığı, herbir tedarikçiyi ürününde, güncel ECHA aday listesinde belirtilen herhangi bir yüksek önem taşıyan madde (Substance of Very High Concern) içermesi ve ağırlığının toplam ağırlığın %0,1 den fazla olması durumunda, en azından madde ismini alıcıya bildirmekle mükellef kılar.
 
Bu hükme istinaden Gates, aşağıda belirtilen kayışların ağırlığının %0,1 den fazla oranda bir SVHC olan Bis (2-ethyl(hexyl)phthalate) (DEHP) içerdiğni müşterilerine bildirmektedir.
  • PoweRated®
  • Super HC® PowerBand® SPC
  • PJ profilli ve DIN/ISO efektif uzunluğu 406 mm-508 mm arası en kısa 5 Micro-V® kayış: PJ406, PJ432, PJ457, PJ483 and PJ508.

 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend