Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
REACH
 
REACH jest regulacją Społeczności Europejskiej – Regulacja (EC) Nr 1907/2006 – dotyczy związków chemicznych oraz ich bezpiecznego użytkowania.  Jest stanowiskiem obejmującym Rejestracje, Ewaluację, Autoryzację i restrykcje dla Chemikaliów.  Celem regulacji REACH jest poprawa ochrony zdrowia ludzkiego oraz środowiska.
 
Gates bierze odpowiedzialność za ludzkie zdrowie oraz środowisko bardzo poważnie i stosuje się do wymogów ustanowionych w regulacji REACH.  Wszystkie substancje w naszych pasach wymagające rejestracji będą wkrótce zarejestrowane w centralnej bazie danych uruchomionej przez Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA).
 
Wszystkie pasy, znajdujące się w katalogu „Przemysłowe Produkty Przenoszenia Mocy Firmy Gates” (ref. E13/20054) są zgodne z regulacją REACH.
Artykuł 33 (1) Regulacji (EC) Nr 1907/2006 mówi, że każdy dostawca artykułów zawierających Substancje wzbudzające Szczególnie Duże Obawy (Substance of High Concern) z bieżącej Kandydackiej Listy ECHA w stężeniu większym niż 0,1% wagi, powinni informować odbiorcę tych artykułów przynajmniej o nazwie substancji.
 
Zgodnie z tym postanowieniem Gates niniejszym zawiadamia odbiorców iż następujące pasy zawierają Bis (2-ethyl(hexyl)phthalate) (DEHP) jako SVHC w stężeniu większym niż 0,1% wagi:
  • PoweRated®
  • Super HC® PowerBand® SPC
  • 5 najmniejszych pasów Micro-V® z profilem PJ gdzie zakres długości efektywnej (DIN/ISO) jest od 406 mm do 508 mm: PJ406, PJ432, PJ457, PJ483 i PJ508.
Pasy gumowe Gates Long Length i LiftPower™ zawierają następujące substancje wyszczególnione w EChA (European Chemicals Agency) Candidate List opublikowanej 13 stycznia 2010 r. zgodnie z artykułem 59 (1, 10) rozporządzenia nr 1907/2006 ("REACH") (patrz również na stronie internetowej Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) http://echa.europa.eu/) w stężeniu powyżej 0,1% wagowo:
 
COAL TAR PITCH, wysokotemperaturowy (CAS No. 65996-93-2) (EC No. 266-028-2).

 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend