Frihjulskopplingar är den viktigaste faktorn för mindre förslitning på remdrivningssystemet. De tar bort mycket av slitaget i systemet. Remskivsfel, förslitning på innerfjädern och felfunktioner i frihjulskopplingsmekanismen kan förekomma. En skadad frihjulskoppling kan inte effektivt dämpa vibrationerna eller överföra kraft till generatorn på rätt sätt.
Byt frihjulskopplingen vid underhåll av remdrivningssystemet

Gates rekommenderar:
  • kontrollera frihjulskopplingen när någon del av remdrivningssystemet byts ut och byt om det behövs;
  • byt frihjulskopplingen vid det miltal eller den ålder som tillverkaren angivit;
  • byt alltid frihjulskoppling när du monterar en ny generator;
  • byt rem, spännare och frihjulskoppling samtidigt.
Om ett av dessa två tester misslyckas ska frihjulskopplingen bytas omedelbart!
  • Test 1: Håll den inre ringen (axel) på plats med pekfinger och tumme. Rotera den yttre ringen med din andra hand i samma riktning som remmen skulle göra. Om den yttre ringen rör sig, måste du byta frihjulskopplingen.
  • Test 2: Håll fast den inre ringen (axel) så att den inte kan röra sig. Rotera den yttre ringen i motsatt riktning mot vad remmen skulle göra. Du känner antagligen litet motstånd men den yttre ringen ska rotera jämnt. Om den inte gör det ska frihjulskopplingen bytas.
  • OBS: OAD-skivan fjädrar i drivriktningen och ska rotera jämnt i motsatt riktning. Byt annars delen omedelbart. Den inre fjädern är kraftig och det kan behövas en nyckel och ett specialverktyg för att göra en korrekt diagnos av remskivan.

Overrunning Alternator Pulley toolkit GAT4955A
Så här arbetar en (OAP) frihjulskopplings funktion under gång.

Se hur spännaren arbetar med ett fast generatorhjul och en OAP drivning.

Så här arbetar en (OAP) frihjulskoppling då man stannar motorn.

® 2010 Gates Corp. l All Rights Reserved.