Sprzęgiełka alternatora są głównym elementem, który przyczynia się do zmniejszenia zużycia systemu napędu paska pomocniczego. Pochłaniają one dużą część nadmiernego obciążenia systemu. W wyniku eksploatacji może wystąpić awaria koła pasowego, zużycie wewnętrznej sprężyny lub wadliwe działanie mechanizmu sprzęgła. Uszkodzone sprzęgiełko alternatora nie jest w stanie skutecznie tłumić drgań ani prawidłowo przenosić napędu na alternator.
Wymień sprzęgiełko alternatora podczas obsługi systemu napędu paska pomocniczego

Zalecenia Gates:
  • podczas wymiany któregokolwiek z komponentów sytemu napędu paska pomocniczego sprawdź sprzęgiełko alternatora i w razie potrzeby je wymień;
  • wymienień sprzęgiełko alternatora po przebiegu lub okresie eksploatacji określonym przez producenta;
  • zawsze wymieniaj sprzęgiełko alternatora, jeśli jest montowany nowy alternator;
  • wymień pasek, napinacz i sprzęgiełko alternatora w tym samym czasie.
Jeśli wynik którejkolwiek z poniższych testów jest negatywny, należy niezwłocznie wymienić sprzęgiełko alternatora!
  • Test 1: Przytrzymaj w miejscu wewnętrzny pierścień (wałek) palcem wskazującym i kciukiem. Drugą dłonią obróć zewnętrzny pierścień w tym samym kierunku, w jakim obracałby go pasek. Jeśli zewnętrzny pierścień się poruszy, należy wymienić sprzęgiełko alternatora.
  • Test 2: Przytrzymaj wewnętrzny pierścień (wałek) tak, aby nie mógł się poruszać. Obrócić zewnętrzny pierścień w kierunku przeciwnym do kierunku pracy paska. Prawdopodobnie będzie wyczuwalny lekki opór, ale zewnętrzny pierścień powinien obracać się płynnie. W przeciwnym razie należy wymienić sprzęgiełko alternatora.
  • Uwaga: W przypadku jednokierunkowych rozłącznych sprzęgiełek alternatora (OAD) obrót w kierunku pracy napędu powinien wywoływać uczucie sprężystości i obracać się płynnie w kierunku przeciwnym. Jeżeli nie, uszkodzona część powinna być natychmiast wymieniona. Wewnętrzna sprężyna jest mocna i przeprowadzenie poprawnej diagnostyki może wymagać użycia klucza i specjalnego przyrządu.

GAT4955A

Do demontażu i montażu sprzęgiełka alternatora niezbędne są specjalne narzędzia. Firma Gates oferuje zestaw GAT4955A zawierający komplet narządzi do obsługi sprzęgiełek alternatora.
Przykład działania jednokierunkowego sprzęgiełka alternatora.

Zobacz jak są pochłaniane drgania skrętne napędu.

Zobacz różnicę w funkcjonowaniu napędu.

® 2010 Gates Corp. l All Rights Reserved.