Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
Moc znamionowa
 

Czy moce znamionowe są nadal istotną podstawa do projektowania napędów z pasami synchronicznymi?

Artykuł ten, zawierający wartości mocy przenoszonych przez napędy z pasami synchronicznymi został opublikowany w roku 2004, w lutowym wydaniu francuskiego czasopisma “Entraînements et Systèmes” oraz w czołowym niemieckim piśmie poświęconym technologii napędów "Antriebstechnik" w numerze z grudnia 2003. Autorem artykułu jest Matthias Farrenkopf, Technical Director Power Transmission w Gates Industrial Business Unit.

Duża liczba przemysłowych napędów z pasami synchronicznymi jest projektowana i konstruowana przez użytkowników, wykorzystujących ogólnodostępne informacje o produktach. Odpowiednie katalogi są pomocnymi narzędziami, dzięki którym producenci mogą informować rynek o istniejących i nowych produktach oraz wartościach mocy znamionowych. Użytkownik będzie polegał na takich informacjach produktowych, mocach znamionowych i aspektach bezpieczeństwa, aby uniknąć wszelkiego ryzyka dla danego zastosowania i następujących po nim operacji.

W rezultacie wiele zastosowań jest projektowanych z dużą rezerwą lub działa z bardzo wysokim współczynnikiem bezpieczeństwa. Takie projektowanie z rezerwą zapewnia pewną swobodę w wykorzystywaniu mocy znamionowych jako narzędzia marketingowego i oczywistego argumentu przy sprzedaży, natomiast rzeczywisty czas eksploatacji (żywotność) jest sprawdzany bardzo rzadko

Wraz z rozwojem pasów synchronicznych HTD®, firma Gates przeprowadziła szeroko zakrojone testy, wykazując zależności między żywotnością pasa, jego skutecznym napięciem i średnicą koła pasowego. Wyniki te stanowiły podstawę do określenia mocy znamionowych, opartych o unikatowy czas eksploatacji. Takie systematyczne podejście przyjęto dla wszystkich kolejnych etapów rozwoju pasów synchronicznych firmy Gates.

W wyniku porównania katalogowych mocy znamionowych różnych produktów dostępnych na rynku z wynikami testów, przeprowadzonych zgodnie z wewnętrznymi normami firmy Gates, okazało się, że czynniki, które mają wpływ na żywotność poszczególnych produktów są różne. Stwierdzonych w wyniku testów różnic nie można wytłumaczyć w inny sposób (Rys.1) i oczywiste jest, że nie jest możliwe bezpośrednie porównanie produktów. Przenoszenie podanych mocy znamionowych jest możliwe, lecz należy spodziewać się różnych żywotności. Dla napędów projektowanych z rezerwą prawdopodobnie nie będzie to miało wpływu, natomiast dla zastosowań w warunkach granicznych może mieć poważne znaczenie.

W dłuższym okresie może to prowadzić do niepewności na rynku z powodu braku metod określania żywotności. Taka niepewność może również wpłynąć na wizerunek napędów pasowych i wywołać negatywne konsekwencje - zastąpienie elastycznych części maszyn przez alternatywne elementy napędu.

Normalizacja sposobu pracy również stanowiłaby postęp. Ujednolicone, znormalizowane przyrządy z jasno określonymi warunkami sprawdzania mogłyby stworzyć podstawy porównawcze. Ustalone tryby i kryteria awaryjne, parametry charakterystyczne pasa przed i po teście oraz zdefiniowane cele sprawdzania stanowiłyby zrozumiałą pomoc dla rynku i użytkowników. W tym przypadku można dokonać porównania z przemysłem motoryzacyjnym, gdzie omawianą metodologię zaczęto wprowadzać wiele lat wcześniej. Doprowadziłoby to także do zrównania pasów z innymi elementami układów przenoszenia napędu takimi jak sprzęgła i łożyska.
 

power rating values

Rys. 1: Porównanie katalogowych mocy znamionowych z wynikami testów


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend